THÔNG TIN BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT www.yfk.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập,mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là thông tin mà www.yfk.vn yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.yfk.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại webiste TMĐT www.yfk.vn, YFK chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. YFK cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân như (cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số,v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của YFK về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website TMĐT www.yfk.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website TMĐT www.yfk.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website TMĐT www.yfk.vn.
- Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng cả thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.yfk.vn.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật. Sàn giao dịch TMĐT www.yfk.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toà án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. CÒn lại trong trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.yfk.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty TNHH thời trang Đa Gia - Địa chỉ: R4-53 Khu phố Hưng Gia 1 - Khu đô thị Phú Mỹ Hưng - Phường Tân Phong - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (84-8) 5410 8999 - (84-8) 5410 1690 - Fax: (84-8) 5410 1689 - Email: chamsockhachhang@yfk.com.vn.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa lại thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.yfk.vn thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị website TMĐT www.yfk.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.yfk.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email: chamsockhachhang@yfk.com.vn - Điện thoại: (028) 5410 8999.

6. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng
Thông tin cá nhân của thành viên trên www.yfk.vn được www.yfk.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.yfk.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu giữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên. www.yfk.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trược tuyến của thành viên bao gồm thông tin hoá đơn kế toán chứng từ số hoá tại khu vực dữ liệu an toàn của www.yfk.vn.
- Ban quản lý www.yfk.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh thư, điện thoại,..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.yfk.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.